Tasarruf Finans; katılımcıların benzeşen finansman ihtiyaçlarını karşılamak için birey olarak tamamlamada zorlandıkları tasarruflarını faydaların eşitliği (karşılıklılık) ilkesiyle giderdikleri vekalete dayalı bir katılım finans modelidir. Bu sayede parçalı olan mali güç bütünleşerek yoğunlaştırılmış finansal güce dönüşmektedir.

Tasarruf Finans Kurumları, katılımcılara doğrudan ev, araba ya da benzeri bir emtia satmadıkları gibi katılım bankaları gibi satın da almazlar. Katılımcılar, tasarruf planları doğrultusunda faydaların eşitliği (karşılıklılık) ilkesi ile diğer katılımcıların tasarruf hedefini tamamlarlar. Başka bir ifade ile Tasarruf Finans Kurumları aracılığı ile oluşturulan tasarruf planlarının ortak amacı, katılımcılara bir şeyler satın almak değil; bütçelerine göre tasarruf yapmalarını teşvik etmek ve hedef tutara ulaşmak suretiyle finansman imkanı sağlamaktır. Sağlanan finansmanın geri ödeme tutarı teminat altına alınmak yoluyla finansmanı sağlayan diğer katılımcıların tasarrufları güvence altına alınmaktadır.

Tasarruf Finans Kurumlarının iş modeli vekalet + takas üzerindedir. Konvansiyonel bankalar mevduat, katılım bankaları ise proje ortaklığı sermayesi niteliğinde girdi sağlarlar. Tasarruf Finansın girdisi pozitif tasarruflardan oluşur ancak takas karakteri bu tasarrufları depo niteliğinden çıkarır. Bu fonlar depo edilmek yerine ivedilikle finansman teslimatı şeklinde katılımcılara sevk edilmek suretiyle kullanılırlar.

Konvansiyonel finansta ve katılım bankacılığında tasarruflar nemalandırılırken Tasarruf Finans sisteminde tasarruflar nemalandırılmamaktadır. Buna mukabil konvansiyonel finansta ve katılım bankacılığında finansman maliyet içerirken Tasarruf Finans sisteminde tasarruf ve geri ödeme sürecinde ilk başta tahakkuk eden vekalet ücreti/hizmet bedeli dışında finansman maliyeti de yoktur.