• Tasarrufların Bir Araya Getirildiği Bir Finans Modelidir
  Tasarruf Finans; kişilerin bireysel olarak tamamlamada zorlandıkları finansal ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarruflarını bir araya getirdikleri ve ortak fayda ilkesiyle çalışan bir finans modelidir. Bu sayede, parçalı olan mali güçler bütünleşerek yoğunlaştırılmış finansal güce dönüşür.

 • İşleyiş Şeffaf ve Nettir
  Tasarruf Finans iş modelinde kişilere verilen tüm bilgiler açık ve nettir. Tasarrufların yatırım amacıyla kullanılmayacağı, nemalandırılmayacağı; yalnızca teslim tarihi gelen tasarruf sahipleri için finansmana dönüşeceği sözleşmelerle taahhüt edilir.

 • Ek Maliyet Yoktur
  Konvansiyonel finansta ve katılım bankacılığında finansman kaynağı maliyet içerirken, tasarruf finans sektöründe sözleşme aşamasında belirtilen çalışma bedeli ve finansman teslim zamanında işlemin mahiyetinden kaynaklanabilecek olan sigorta, ipotek ve benzeri ücretler dışında ek bir maliyet talep edilmez.

 • İhtiyaçlar Hedeflenenden Daha Kısa Sürede Karşılanır
  Tasarruf Finans; kişilerin birey olarak tamamlamada zorlandıkları tasarruflarını faydaların denkliği ilkesiyle karşıladıkları, katılım ortaklığı esasına dayalı bir finans modelidir. Bu model ile tasarruf sahipleri, tüm finansal hedeflerine bireysel çabalarından çok daha kısa sürede ulaşırlar.

 • Ortak Fayda İlkesi Esastır
  Sözleşme sahipleri, tasarruf planları doğrultusunda ortak fayda ilkesi ile diğer müşterilerin tasarruf hedefini tamamlarlar. Sağlanan finansmanın geri ödeme tutarı teminat altına alınarak diğer sözleşme sahiplerinin tasarrufları için güvence oluşturulur.

 • Finansman İmkânı Sağlar
  Tasarruf Finans Kurumları aracılığı ile oluşturulan tasarruf planlarının ortak amacı, kişilerin bütçelerine göre tasarruf yapmalarına destek olmak ve ihtiyaç duydukları finansmana planladıklarından çok daha kısa sürede ulaşabilmeleri için finansman desteği sağlamaktır. Tasarruf Finans Kurumları; müşterilerine doğrudan ev, araba ya da benzeri bir emtia satmaz veya katılım bankaları gibi müşteri adına satın almazlar.