Çözüm Tasarruf olarak;
Katılımcılarımıza verdiğimiz tüm bilgilerin açık ve net olmasına dikkat eder, sözleşme maddelerini kendilerine mutlaka okuruz.

Tahsil ettiğimiz vekalet ücretleri ile katılımcılarımızın tasarruflarını ayrı hesaplarda tutar, birbirine karıştırmayız.

Katılımcılarımızın tasarruflarını değerlendirmek, arttırmak (nemalandırmak) ya da yatırım yapmak maksadıyla kullanmaz, sözleşmelerimizde taahhüt ettiğimiz gibi bu fonu yalnızca tahakkuku gelen tasarruf sahiplerine finansman olarak kullanırız.

Faizsiz Finans İlkelerine uyar, iş ve işlemlerimizde faiz barındırmayız.

Tasarruflar yalnızca tasarruf sahiplerine finansman olarak kullanıldığı için maliyet oluşturmazlar. Sözleşmede belirtilen vekalet ücreti ve (finansman teslim zamanında yapılan sigorta ve ipotek masrafları için alınan) dosya masrafı dışında katılımcılarımızdan hiçbir ad altında ek ödeme talep etmeyiz, katılımcılarımız tasarruf finansman tutarı kadar geri ödeme yaparlar.

Katılımcılarımızın tasarruf yapmalarını destekler, ihtiyaçları için en uygun tasarruf planını sunarız. Hiçbir suretle etik olmayan satış taktikleri uygulamayız.

Biz İnsana değer veririz, katılımcımız olsun ya da olmasın iletişim kurduğumuz herkesin fayda görmesini, bizden memnun olmasını isteriz.

İletişim merkezimiz, saha ekibimiz, şube ekibimiz ve genel müdürlük ekibimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın ortak hedefi katılımcılarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.