Çözüm Tasarruf A.Ş. 50.000.000 TL sermaye ile Ekim 2019 yılında kurulmuştur.

Avrupa’da kökü 1770 yıllarına dayanan Tasarruf kurumlarının ülkemizdeki ilk uygulaması 1867 yılında Memleket Sandıkları Nizamnamesinin yürürlüğe girmesiyle başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir. Biz Memleket Sandıklarından aldığımız ilhamla bu topraklardaki 153 yıllık Tasarruf Kurumu deneyimini kendi bilgi ve birikimimizle harmanladık, bilim ve teknolojiden istifade etmek suretiyle de “Tasarruf Finans Sektörünün” oluşumuna öncü olmak için Çözüm Tasarruf A.Ş.’ni kurduk.

Tasarruf Finans Sektörünün düzenlenmesini, gelişimini ve büyümesini hedefleyen Çözüm Tasarruf bu topraklarda yüzyıllardır sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan dayanışma kültürü ile tasarruf olgusunu bir araya getirerek yeni bir finansal model ortaya koymaktadır. Bu sayede yurtiçinde dağınık olarak gerçekleşen bireysel tasarrufları kurumsal yapılar maharetiyle yoğunlaştırılmış finansal güç haline dönüştürmek mümkündür. Çözüm Tasarruf’un üstlendiği misyon hem ülkemizin tasarruf açığını gidermek konusunda hem de bozulan cari işlemler dengesinin sağlanabilmesi adına olumlu katkılar yapmayı böylelikle ekonomimizin dış tasarruflara bağımlı hale gelmesine engel olmayı amaçlamaktadır.