Yükselen Değer: Tasarruf Finans

Tasarruf Finans; bireylerin, tamamlamada zorlandıkları tasarruflarını, ortak fayda ilkesiyle elde edebildikleri, vekalete dayalı bir finans modelidir. Bu sayede, parçalı olan mali güçler bütünleşerek yoğunlaştırılmış finansal güce dönüşür. Konvansiyonel finans kurumlarının karşısında konumlanan, doğal altyapısı ve zamanı doğru yönetmeye odaklı mekanizması ile Tasarruf Finans bireyler için en ideal finansal çözümü bulmaya odaklanır.

Tasarruf Finans iş modelinde, katılımcılara verilen tüm bilgiler açık ve nettir. Katılımcıların tasarrufları, asla yatırım yapmak amacıyla kullanılmaz veya nemalandırılmaz, yalnızca teslim tarihi gelen tasarruf sahiplerine finansman olarak kullandırılır. Tasarruf Finans kurumları, faizsiz finans ilkelerine uyarak iş ve işlemlerinde faiz barındırmazlar.

Konvansiyonel finansta ve katılım bankacılığında tasarruflar nemalandırılır ve işi yöneten firmalara ya da katılımcıya gelir sağlanır. Ek olarak, konvansiyonel finansta ve katılım bankacılığında finansman kaynağı maliyetler barındırır. Tasarruf finans sisteminde ise sözleşme aşamasında tarafınıza belirtilen çalışma bedeli ve finansman teslim zamanında işlemin mahiyetinden kaynaklanabilecek olan sigorta, ipotek ve benzeri resmi ücretler dışında ek bir maliyet talep edilmez. Bununla birlikte merkeze alınan fayda zaman ve tasarruf kavramları ile birlikte yine müşteriye yansıtılır.

Tasarruf Finans; katılımcıların birey olarak tamamlamada zorlandıkları tasarruflarını, faydaların eşitliği ilkesiyle karşıladıkları, katılım ortaklığı esası üzerine kurulmuş bir finans modelidir. Bu sayede parçalı olan mali güçler bütünleşerek yoğunlaştırılmış finansal güce dönüşmektedir. Bu bütünleşen finansal kaynak ile katılımcılara finansman imkanı sunulur. İşte bu finansman imkanı ile de tasarruf sahipleri, konuttan taşıta kadar tüm finansal hedeflerine planladıklarından çok daha kısa sürede ulaşmaktadır.

Tasarruf Finans Kurumları, müşterilerine doğrudan ev, araba ya da benzeri bir emtia satmaz veya katılım bankaları gibi müşteri adına satın alma da yapmazlar.
Katılımcılar, tasarruf planları doğrultusunda ortak fayda ilkesi ile diğer katılımcıların tasarruf hedefini tamamlarlar ve hedeflerine yine kendileri ulaşmış olurlar.

Tasarruf Finans Kurumları aracılığı ile oluşturulan tasarruf planlarının ortak amacı, müşterilerin bütçelerine göre tasarruf yapmalarına destek olmak ve hedef tutarlarına planladıklarından çok daha kısa sürede ulaşabilmeleri için finansman imkanı sağlamaktır.

Sağlanan finansmanın geri ödeme tutarı teminat altına alınarak diğer katılımcıların tasarrufları için güvence sağlanır.