BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

  1. Çözüm Tasarruf faaliyetleri çerçevesinde, kurumsal bilişim sistemi, personel ve kurumsal bilgi varlıklarının sadece yetki dâhilinde erişim verilerek gizliliğinin, yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğünün, gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliğinin sağlanması,
  2. Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürler her birim tarafından uygulanması ve Yasal tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi,
  3. Tüm çalışanlar için Bilgi Güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek farkındalığın sağlanması,
  4. Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve tespit edilen şüpheli durumlar ilgililere rapor edilmesi.
  5. İlgililerce sürekli iyileştirme faaliyetlerin ve kontrollerin gerçekleştirilmesi.
  6. Bilgi Güvenliği Risklerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi,
  7. Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlanması,
  8. İş Sürekliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve müşterilere kesintisiz hizmet verilmesi,

Olarak belirlenmiştir.

Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi